دانشگاه فرهنگیانبعد از خبر خوش راه اندازی انتخاب واحد اینترنتی افتتاح رسمی دانشگاه فرهنگیان مرحله بعدی شکوفایی مراکز تربیت معلم قرار گرفتلطفا با شماره دانشجويي و شماره شناسنامه خود بعنوان كلمه عبور و رمز ورود به سامانه مرواريد وارد شده و ضمن ورود به لينك ثبت نام امور انتخاب واحد را كنترل كرده و در بخش بايگاني آموزش و فارغ التحصيلان اطلاعات بايگاني خود را تكميل نماييد. دانشجويان ورودي 90 جهت دريافت شماره دانشجويي به دبیرخانه مرکز تماس بگیرند با تشكر
بازگشت به اخبار شاخه   اخبارنویسنده :administrator| | ارسال نظر: 47 |  نسخه مناسب برای چاپ

Designer tmresalat.ir